Binnenstad Vlaardingen

« terug naar overzicht

De basis op orde brengen is noodzaak!

Blog Jan Traats 6 september 2016

Vandaag laat ik je kennismaken met mijn nieuwe blog. Mijn naam is Jan Traats en ik ben binnenstadsmanager in Vlaardingen. Met deze blog wil ik je voortaan wekelijks op de hoogte houden.

In mijn blog ga ik in op het vele werk dat wordt gedaan in de binnenstad. Bijvoorbeeld door de Stichting Stadshart Vlaardingen (SSV) als overkoepelende winkeliersvereniging in de binnenstad en de hieronder vallende winkeliersverenigingen, de grote eigenaren van het vastgoed en partners als het Albeda College, BKS Parking, de woningcorporaties, de gemeente Vlaardingen of door mij als binnenstadsmanager. Ook zal ik regelmatig ingaan op nieuwe ontwikkelingen, belangrijke vragen, uitdagingen en/of zienswijzen.

Vooral veel gesprekken gevoerd

Sinds mei 2016 ben ik aangesteld als binnenstadsmanager. In de eerste periode heb ik vooral gesprekken gehad en met heel veel mensen kennis gemaakt en informatie opgezogen.

Zo heb ik onder andere de bestuurders van alle winkeliersverenigingen gesproken, de grote eigenaren van het vastgoed en partners als het Albeda College, BKS Parking, de woningcorporaties en natuurlijk de gemeente. Ook heb ik kennisgemaakt met alle drie de verbeterteams:

  • Bereikbaarheid en Parkeren
  • Winkelen, Uitgaan en Evenementen
  • Versterken kernwaarden Water en Historie

Wie wil investeren?

Leidraad van deze gesprekken: wie doet wat voor de binnenstad, wie wil investeren in de binnenstad met financiële bijdragen of in het (mede)organiseren van activiteiten en evenementen. Dat is sinds meiaart 2016 heel duidelijk geworden. Ook is duidelijk dat er veel goede wil is bij veel partijen om de binnenstadseconomie te versterken. Ik vind dat echt heel positief. Dat maakt krachtig!

En nu? Wat gebeurt er met de gesprekken?

Uiteraard blijft het niet alleen bij de gesprekken. Het is de bedoeling dat er ook wat gaat gebeuren. Verandering is nodig. Dat kan alleen als we vanuit de basis de binnenstad gaan aanpakken.

In de afgelopen jaren zijn er al ontzettend veel positieve ontwikkelingen in gang gezet die de nodige energie hebben gevraagd en die een boost hebben gegeven aan de binnenstad. Het feit dat er een binnenstadsmanager is gezocht is al een van die positieve ontwikkelingen. En  die positieve inzet en lijn wil ik graag doortrekken. Dat is noodzaak.

Daarom wordt alles wat is besproken met alle partijen omgezet in een Centrumplan (verschijning eind van het jaar).

Keuzes moeten worden gemaakt & Knopen moeten worden doorgehakt

In dit centrumplan ga ik in op wat de bezoeker in de binnenstad van Vlaardingen wil zien en wat hen aantrekt. Dat kan zijn de bereikbaarheid vergroten zoals bijvoorbeeld zorgen voor het juiste aantal parkeerplaatsen of de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de parkeergarages.

Ook gaat het om het winkelaanbod. Welke branches vindt men in Vlaardingen en welk aanbod van winkels en horeca past bij de wensen en behoeften van onze bezoekers. Wat heeft slagingskans en wat niet.

Een ander voorbeeld is de digitale bereikbaarheid in de stad door het hebben van gratis WIFI. Dat geeft Vlaardingen voor bezoekers een extra plus. Op dit moment is het college van B&W daarover akkoord. Het wachten is nu op de gemeenteraad.

Ook wordt ingegaan op de aanpak van de leegstand. Een behoorlijke uitdaging. In het centrumplan wordt ook ingegaan op hoe wij de leegstand in Vlaardingen kunnen tegengaan en welke acties daarvoor moeten worden genomen.

Ik hoor je al denken: “Ja, dat zal wel dat dat gaat gebeuren!” Ik kan alleen maar zeggen dat het noodzaak is dat aan de basis wordt gewerkt. Met de basis bedoel ik een schone, hele, veilige en aantrekkelijke stad met een goed winkelaanbod, waar onze bezoekers gastvrij worden aangesproken en geholpen. De onderlinge samenwerking tussen alle partijen is daarvoor nodig. Samen sta je sterk. De komende maanden zal mijn inzet erop gericht zijn te komen met het concrete centrumplan en samen met alle betrokken partijen knopen door te hakken. Zodat het ook echt gaat gebeuren!

De Binnenstad is een product!

Want uiteindelijk is een goed “product” waar het om gaat. En dat product maken we met elkaar. Met de ondernemers, de vastgoedeigenaren, de gemeente en de evenementenorganisatoren. Op dit moment zijn ze allemaal in het vizier, is met ieder van hen gesproken en worden concrete stappen gezet om te investeren. Dat is ook de rol van de verbeterteams; kijken, analyseren, omzetten naar actie en uiteindelijk doen. Dat doen gaat in de komende maanden zichtbaar worden.

En waar kan je mij bereiken?

Vaak krijg ik de vraag: Jan, hoe kan ik je bereiken? Ik ben bereikbaar via mijn mobiele telefoon (06-42571507) of per email (jantraats@binnenstadvlaardingen.nl). Op maandag, dinsdag en om de week op woensdag ben ik in de binnenstad te vinden. Ik heb daar (nog) geen vaste plek, maar werk flexibel en ben overwegend aanwezig bij gesprekken met de partijen. We gaan elkaar zeker ontmoeten komende tijd!

Jan Traats, binnenstadsmanager Vlaardingen