Binnenstad Vlaardingen

« terug naar overzicht

Een nuttige middag!

Op woensdag 15 februari hebben de nieuwe burgemeester Annemiek Jetten en de nieuwe wethouder Economische Zaken Bert van Nieuwenhuizen kennis gemaakt met onze binnenstad. Samen met gebiedsmanager Centrum Rob de Jonge en het team van Economische Zaken van de gemeente heb ik ze mogen vertellen over de recente ontwikkelingen en aandachtspunten in de binnenstad. De nieuwe bestuurders spraken ook met ondernemers zoals Pauline de Kraker, voorzitter van de ondernemersvereniging Liesveld, over onder meer de leegstand en de jongeren. Ook keken ze binnen in de nieuwe bloemen- en interieurwinkel Flowers & Wheels aan de Hoogstraat, waar ze spraken met ondernemer Erwin Schoonmade. Naast het bezoek aan de winkelstraten maakten ook minder voor de hand liggende plekjes deel uit van de wandeling. Zo zijn we ook naar het einde van de Hoogstraat gelopen, daar hebben wij Driesluizen getoond waar een passantenhaven komt met een aantal aanlegplaatsen voor een aantal sloepen. Een leuke nieuwe plek wanneer je met je bootje deze zomer een bezoek aan de Hoogstraat en de binnenstad wilt brengen.

De parkeergarage Hoogstraat werd ook bekeken, zowel aan de binnenkant als van buiten. Buiten werd voornamelijk de openbare ruimte bekeken bij het uitrijden aan de achterzijde. Dat moet echt beter. Daarnaast werd de Leski ontwikkelingslocatie in de Hoogstraat bekeken en de entree naar de binnenstad via de Gedempte Biersloot die niet zo herkenbaar is. Onderaan de bloementrappen bestaat de straat  nu uit scheve, verschillende soorten bestrating en er staan aftandse prullenbakken. De uitstraling is echt beneden peil.

We hebben zo de verschillende aandachtspunten getoond en besproken die ook benoemd staan in de Kadernota Binnenstad ‘Samen aan zet’. Het doel van deze middag was om de bestuurders uitleg te geven over de kadernota en de situatie in de binnenstad. Wat mij betreft een hele nuttige middag waarin we hebben laten zien wat er concreet aan de hand is.

Ondertussen gaan we in de binnenstad gewoon verder. In mijn laatste blog sprak ik de hoop uit om op een positieve manier constructief te gaan voor samenwerken. Daar beginnen we mee door te starten met het opstellen van het centrumplan en het organisatieplan van het Binnenstadsmanagement. Op 16 mei a.s. worden deze plannen besproken in de oriënterende gemeenteraad.

Ik hou je op de hoogte!

Heb je ondertussen vragen? Ik ben bereikbaar op 06-42571507 of per mail: jantraats@binnenstadvlaardingen.nl


Groet, Jan