Binnenstad Vlaardingen

« terug naar overzicht

Het is menens...

Blog 15 november 2016 Jan Traats Binnenstadsmanager

Voor je ligt alweer mijn zesde blog als binnenstadsmanager in Vlaardingen. Met deze blog houd ik je geregeld op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad en ga ik in op het vele werk dat er gedaan is. Op dit moment van schrijven ligt de concept kadernota “Samen aan zet in de Binnenstad” op tafel. Nog in concept, maar het begin is er. De afgelopen 2 jaar is er, samen met veel stakeholders in de binnenstad, hard gewerkt aan mooie plannen voor onze binnenstad. De concept kadernota is dan ook opgesteld na een gedegen voorbereiding en vele gesprekken met alle partijen.  

Wat staat er in de kadernota?
In de kadernota staan een aantal belangrijke zaken voor de ontwikkeling van onze mooie  binnenstad. Het gaat over de reductie van het aantal winkelmeters door het overschot van vierkante meters aan winkeloppervlakte. Het gaat ook over het versterken van de binnenstad als verblijfsplaats door de gebieden in de binnenstad een verblijfsfunctie te geven die passend is bij de kernkwaliteiten van het gebied. Ook zijn we bezig om de bereikbaarheid en het parkeerbeleid van de binnenstad gastvrijer, aantrekkelijker en dus beter te maken. De ontwikkeling van nieuwe winkellocaties is ook een onderdeel van deze kadernota, bij deze ontwikkeling is echter terughoudendheid gewenst.

Door de concept kadernota vanuit het college van B&W in te brengen aan de raad wordt het nu echt serieus en is de eerste stap om politiek draagvlak en commitment te gaan krijgen gezet. Een erg spannende stap en mijlpaal tegelijkertijd. Nu is het menens.…!

Wat nu?
Allereerst organiseert de gemeente op dinsdag 22 november een themabijeenkomst “Samen aan zet in de Binnenstad”. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden in de binnenstad, besturen van ondernemersverenigingen en ondernemers geïnformeerd en geraadpleegd over de uitgangspunten van de concept kadernota. Tijdens deze bijeenkomst krijgt iedereen de kans om zijn input te geven en de dialoog aan te gaan. Het is een interessant proces dat we echt met z’n allen aangaan. Want hoe ver reikt de ambitie van de raad en van de betrokken partijen, zoals de ondernemersorganisaties, in de stad?

Ik ben benieuwd en houd je op de hoogte!  

Heb je vragen? Ik ben bereikbaar op 06-42571507 of per of per email jantraats@binnenstadvlaardingen.nl

Wellicht tot 22 november!

Jan Traats, binnenstadsmanager Vlaardingen