Binnenstad Vlaardingen

« terug naar overzicht

Het moet gaan gebeuren!

Ik heb het natuurlijk al een paar keer gezegd de afgelopen maanden: processen om zaken te veranderen kosten tijd. Toch heb ik nu het vertrouwen dat er echt wat gaat veranderen. Op 6 maart is er samen met de afdeling Openbare Werken van de gemeente Vlaardingen, BKS Parking (eigenaar parkeergarages) en Multi Vastgoed (eigenaar Liesveld) een schouw geweest in de binnenstad. De uitkomst: we moeten de Vlaardingse binnenstad gaan aanpakken. Natuurlijk wel in overleg met alle partijen en waarbij er volledig draagvlak is, ook van de gemeenteraad! 
 
Direct diezelfde dag is aan het einde van de middag de klankbordgroep bij elkaar gekomen. Aan de klankbordgroep nemen deel Multi Vastgoed, BKS Parking, Stichting Stadshart Vlaardingen en de gemeente Vlaardingen. In de klankbordgroep is teruggekeken naar de gemeenteraad van 26 januari jl. waarin de Kadernota is vastgesteld. Besproken is dat het centrumplan nu moet worden gemaakt en dat de contouren inclusief financiële indicaties van verbeteringen en ingrepen op 16 mei a.s. in de gemeenteraad worden besproken. 

Werk aan de winkel dus! 

Het centrumplan moet uitwerking geven aan de ambities voor de binnenstad. Een aantal ingrepen zullen onvermijdelijk zijn. Immers, het recente Koopstromenonderzoek Randstad (gepubliceerd 8 februari 2017) toont aan dat de noodzaak tot ingrepen en verbeteringen onverminderd nodig zijn! In de uitwerking staan een paar thema’s centraal: 

  • Verkleinen van het winkelgebied;
  • Versterken van de binnenstad als verblijfplaats;
  • De verblijfsfunctie passend maken bij de kernkwaliteiten van het gebied;
  • De bereikbaarheid en het parkeerbeleid gastvrijer maken;
  • En terughoudendheid bij de ontwikkeling van nieuwe winkelgebieden.
Afgesproken is dat dit de komende weken in scenario’s nader wordt uitgewerkt. Het centrumplan wordt een gezamenlijk product van alle partners en partijen. De komende weken gaat de klankbordgroep elkaar vaker spreken over de opgave waar we voor staan en waar wel en geen kansen worden gezien. De klankbordgroep heeft uitgesproken op voorhand geen radicale veranderingen uit te willen sluiten. Hierbij kan het zelfs gaan om aanpassingen in de infrastructuur, zoals het viaduct boven het Liesveld, waarover velen een mening hebben! Het moment is nu hier! 

Heb je vragen? Bel mij op 06-42571507 of stuur een email naar: jantraats@binnenstadvlaardingen.nl


Groet, Jan