Binnenstad Vlaardingen

« terug naar overzicht

Het zou er in de wereld heel wat vrediger aan toe gaan als iedereen een beetje op elkaar zou passen!

Beste volgers van mijn blog,

Hierbij alweer mijn achtste blog en de eerste van 2017. In de vorige blog van 5 december 2016 liet ik jullie weten dat de Gemeenteraad door middel van een Raadsbesluit de kadernota zou vaststellen op donderdag 26 januari 2017. Dat is inmiddels gebeurd.

Wat gebeurde er op donderdag 26 januari in de Gemeenteraad?

Er vond in ieder geval veel discussie plaats over de kadernota. Soms pittige maar verhelderende discussies. Diverse partijen lieten van zich horen. De SP vond dat de gemeente geen invloed heeft op het komen en gaan en op het koopgedrag van consumenten. De SP gaf aan dat we ons moeten focussen op datgene waar we invloed op hebben zoals de buitenruimte. De PVDA wil vooral geïnformeerd worden over de uitvoering van het plan. GroenLinks wil dat de kadernota scherper en krachtiger wordt. De VVD had het over window dressing en noemde de gratis wifi als een goed voorbeeld daarvan. Ook ging het over de rol van het college van B&W en die van de gemeenteraad.    

Gelukkig bleek uiteindelijk dat alle partijen (30 voor de kadernota en slechts 2 tegen) het over een aantal zaken eens zijn: de historie van de binnenstad moet opvallen zoals de Lijnbaan en de historische haven. En we moeten het vooral allemaal samendoen! We zijn samen aan zet, anders hoeft het niet. Als extra tip werd meegegeven dat de binnenstad goed bereikbaar moet zijn, ook met het OV (zoals de lightrail) en ook voor fietsers.

Na twee spannende uren heeft het ertoe geleid dat de gemeenteraad het eens is met de kadernota en heeft ingestemd. De binnenstad verdient het om een mooie en goede stad te zijn. De intentie is er, dus nu de acties nog! 

Hoe nu verder?

Nu de kadernota is vastgesteld kunnen we door en is er financiële ruimte gecreëerd om verder te kunnen. Dat doen we door te starten met het opstellen van het Centrumplan en het organisatieplan van het Binnenstadsmanagement. De planning is deze uiterlijk op 1 mei a.s. gereed is. Dus tijd om de mouwen op te stropen en te gaan! 

Ik hoop oprecht dat vanaf nu iedereen mee doet en dat we met elkaar met een positieve instelling en met een constructieve gaan voor SAMENWERKEN… Want dat is iets wat Vlaardingen echt wel nodig heeft en waar nog veel te bereiken is! 

Ik hou je op de hoogte!

Vragen? Bel mij op 06-42571507 of stuur een email naar: jantraats@binnenstadvlaardingen.nl


Groet, Jan