Binnenstad Vlaardingen

« terug naar overzicht

Raadsleden, ondernemers en vastgoedeigenaren in gesprek over een betere binnenstad

Blog Jan Traats december 2016

Voor je ligt mijn nieuwe blog, de zevende alweer en de laatste voor dit jaar. De trein dendert verder en de ontwikkelingen in de binnenstad gaan gewoon door. Met deze blog houd ik je op de hoogte.
 
Klankbordgroep
Op 15 november is de concept kadernota behandeld in de klankbordgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de Stichting Stadshart Vlaardingen, BKS Parking, het Albeda College, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Vlaardingen, de IKV Ondernemend Vlaardingen, het Detailhandelsplatform Vlaardingen, Waterweg Wonen, Samenwerking en de Gemeente Vlaardingen. Tijdens deze bijeenkomst zijn we wederom met z’n allen tot de conclusie gekomen dat er veel moet gebeuren in de binnenstad. Veel zaken zijn niet op orde. Eén van de voorbeelden is de slechte bestrating. ‘De klant in Vlaardingen wil tenslotte nog wel een paar hakken overhouden.’

‘Samen aan zet in de Binnenstad’
Op 22 november heeft de themabijeenkomst ‘Samen aan zet in de Binnenstad’ plaatsgevonden. Gemeenteraadsleden, ondernemers, ondernemersverenigingen, diverse private partijen en andere geïnteresseerden waren hierbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd nogmaals duidelijk dat alle partijen het beste beentje voor hebben met Vlaardingen. We hebben allemaal dezelfde ambitie; Vlaardingen heeft veel te bieden en de binnenstad moet weer compact, compleet en complementair zijn. Vlaardingen moet weer een optimale mix worden van zowel winkels, horeca en cultuur. De huidige binnenstad is verdeeld in deelgebieden. Die deelgebieden bij elkaar moeten ook 1 samenhangend gebied worden. En Vlaardingen moet iets doen aan de gastvrijheid van het parkeerbeleid. Tijdens deze themabijeenkomst in de Stadsgehoorzaal zijn diverse thema’s verder uitgewerkt tijdens de zogeheten statafelsessies. Er is gesproken over de bereikbaarheid en het parkeren, over de diverse gebiedsprofielen, over de openbare ruimte en leefbaarheid en over samenwerken en verbinden. De diverse partijen gingen over deze onderwerpen met elkaar in gesprek. Veel is er besproken, soms positief, soms negatief, sommige onderwerpen leidden tot pittige discussies. We kunnen 2 dingen concluderen. In de eerste plaats is dat het feit dat het een nuttige, inspirerende en zeer zinvolle avond was die zeker voor herhaling vatbaar is. In de tweede plaats kunnen we stellen dat het ambitieniveau van de marktpartijen hoog is. Tijdens een van de statafelsessies werd niet voor niets gesteld dat ‘Vlaardingers van meer groen houden, maar niet tussen de tegels’! De conclusies en aanbevelingen van de statafelsessies worden meegenomen in de kadernota om te bespreken in de gemeenteraad. Ook zullen deze punten worden meegenomen in het centrumplan en businessplan dat in 2017 wordt gemaakt.

Hoe nu verder?
Op 13 december heeft college van B&W een besluit genomen over de kadernota. Op 12 januari a.s. praat de commissie Stad over de kadernota. Vervolgens is het de bedoeling dat een Raadsbesluit de kadernota vastgesteld. Hoe dat afloopt? Dat laat ik jullie uiteraard weten.

Terugblik
Terugkijkend op 2016 is het een ambitieus jaar geweest, zijn de betrokken partijen op hoofdlijnen het met elkaar eens geworden en is dit vastgelegd in de kadernota. Ook heeft er een mooi Kerstevenement plaatsgevonden. Ik ben vol verwachting voor het nieuwe jaar en bouw daarin graag samen met jullie verder aan de binnenstad. Ondanks de uitdagingen die nog gaan komen ben ik vol vertrouwen. Ik wens iedereen die dit leest dan ook hele fijne Kerstdagen en een goed Oud & Nieuw. Tot in het nieuwe jaar!   

Vragen? Bel mij op 06-42571507 of stuur een email naar: jantraats@binnenstadvlaardingen.nl
Jan