Binnenstad Vlaardingen

« terug naar overzicht

Vlaardingen geeft prioriteit aan binnenstad

College B&W raadpleegt externe partijen over concept kadernota binnenstad

Heroriëntatie op de binnenstad is hard nodig. Er moeten meer mensen naar de binnenstad komen die langer blijven. Gevolgen van de economische crisis, het sterk veranderde winkellandschap, toegenomen faillissementen van winkelketens en individuele winkelondernemingen, achterblijvende investeringen in ruimtelijke en functionele kwaliteiten van de binnenstad, sterk afgenomen interesse van retailers. Allemaal bepalende factoren voor de economische positie van de Vlaardingse binnenstad.

Door het overschot aan vierkante meters winkeloppervlakte moet het aantal winkelmeters in de markt gereduceerd worden en de binnenstad moet als verblijfsplaats versterkt worden. De gebieden in de binnenstad krijgen een verblijfsfunctie passend bij de kernkwaliteiten van het gebied. De bereikbaarheid en parkeren moeten gastvrijer, en terughoudendheid is gewenst bij ontwikkeling van nieuwe winkellocaties.

Dit staat beschreven in de concept kadernota binnenstad Vlaardingen: 'Samen aan zet!'. De volgende stap is deze conceptnota bespreken met de Klankbordgroep Binnenstad en andere partners en op 22 november wordt dit concept behandeld in een oriënterende raadsvergadering.

Duidelijke keuzes
De concept kadernota gaat in op concreet beleid en benoeming van toekomstig winkelareaal en duidelijke keuzes. De nota legt ook de gedeelde verantwoordelijkheid vast van de belangrijkste partijen die een belang hebben in het centrum, zoals vastgoedeigenaren en ondernemers.

Wethouder Ruud de Vries: “De afgelopen twee jaar is op basis van co-productie en participatie met de belangrijkste stakeholders in de binnenstad gewerkt aan plannen in de binnenstad. Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst binnenstad, de aanstelling van de kwartiermaker, het opleveren van het document 'Welkom! Binnenstadsmanagement', de aanstelling van een binnenstadsmanager en het ondertekenen van de Retaildeal zijn belangrijke stappen geweest in het proces naar een levendige binnenstad."

Meer informatie over het collegebesluit en de concept kadernota is te vinden op: www.vlaardingen.nl