Binnenstad Vlaardingen

« terug naar overzicht

Vlaardingen wil investeren in de Binnenstad

volgens het concept Centrumplan 'De binnenstad centraal'

Vlaardingen wil investeren in de Binnenstad! Dat staat in het concept Centrumplan ‘De binnenstad centraal’ dat het college van B&W ter consultatie voorlegt aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling om op korte termijn 2,6 miljoen euro en op de langere termijn 12 miljoen euro te investeren in het winkelgebied. Vervolgens wordt het plan voorgelegd aan inwoners, bedrijven en overige betrokkenen bij de Vlaardingse binnenstad.

Vlaardingen wil werken aan het verbeteren, herinrichten en vergroenen van de pleinen en straten in de binnenstad, de toegankelijkheid voor al het verkeer van het winkelgebied, het stimuleren van daghoreca en het mogelijk maken van wonen boven, of in plaats van, detailhandel. Ook wordt onderzocht hoe wonen in de binnenstad meer gestalte kan krijgen door nieuwbouw. De focus voor een bruisende binnenstad komt te liggen op het Veerplein en het Liesveld.

Het centrumplan is een uitwerking van de in januari 2017 door de gemeenteraad vastgestelde kadernota ‘Samen aan zet’. Deze is verder uitgewerkt tot concrete stappen om de binnenstad te vernieuwen en aantrekkelijker te maken. Zoals in veel middelgrote steden is ook in de Vlaardingse binnenstad groeiende leegstand en afnemend bezoek. De klankbordgroep Binnenstad is nauw betrokken geweest bij het plan en heeft er mee ingestemd. De klankbordgroep bestaat uit Waterweg Wonen, het DetailhandelsPlatform Vlaardingen, de IKV, Stichting Stadshart Vlaardingen, BKS (eigenaar van de parkeergarages), Multi Netherlands, het Albeda College, de binnenstadsmanager en de gemeente Vlaardingen. De klankbordgroep heeft verschillende onderzoeken uit laten voeren, op basis waarvan de aanpak in ‘De binnenstad centraal’ is vastgelegd.