Eerste resultaten 2e uur gratis

Het aantal auto’s dat langer dan 1 uur werd geparkeerd in de 3 openbare garages in de binnenstad, steeg in het najaar van 2019 flink. De eerste tussenstand van de parkeerproef met het 2e uur gratis parkeren is voorzichtig hoopvol.

De parkeerproef is gestart op 1 september 2019 en duurt maximaal een jaar. Tussendoor wordt gekeken of het aanslaat. De gemeente heeft nu een overeenkomstige periode van acht weken in het najaar van 2018 en 2019 met elkaar vergeleken De winkeliers en de gemeente willen graag dat bezoekers zich meer welkom voelen in het centrum en langer blijven.

Langer blijven staan

Het aantal auto’s dat tussen 1 en 2 uur werd geparkeerd in de garages steeg met 9 procent. Het aantal auto’s dan langer dan 2 uur stond geparkeerd, steeg zelfs met 22 procent. Het totaal aantal geparkeerde auto’s in de garages steeg nauwelijks, omdat het parkeren korter dan 1 uur met 8 procent daalde. Het lijkt erop dat de parkeerders vooral langer blijven staan en dat is het doel van de proef met het 2e uur gratis. Uit de cijfers valt niet af te leiden dat er een verschuiving is van parkeren op straat naar parkeren in de garages. We zien namelijk dat het parkeren op straat nabij de garages licht toeneemt.

De gemeente en de winkeliers zijn voorlopig tevreden en blijven de aandacht op het gratis 2e uur parkeren vestigen. Want: hoe meer mensen ervan weten, hoe beter hopelijk het eindresultaat! Meer info: vlaardingen.nl/2euurgratis.

Deel deze pagina:
Kalender

Bekijk alle