Marian Langbroek ondersteunt ondernemers en pandeigenaren in de binnenstad

14-04-2022
Het komende jaar kunnen winkeliers en eigenaren van winkelpanden in de binnenstad bezoek verwachten van Marian Langbroek. In opdracht van de gemeente Vlaardingen komt ze met winkeliers praten over de mogelijkheden van verhuizen naar een plek in het centrum met bijvoorbeeld meer aanloop. Pandeigenaren benadert ze over eventuele transformatie van hun winkelpand naar een woning. Ook kan ze ondersteunen bij het aanvragen van subsidies voor verhuizen of transformatie.   

Langbroek: “Vlaardingen heeft een prachtige oude binnenstad en aantrekkelijke winkels op het Veerplein, Liesveld en bijvoorbeeld in de Kuiperstraat, maar er staan wel winkelpanden leeg. Daarom wil de gemeente het winkelgebied compacter maken, met minder winkels en meer dienstverleners, zorgverleners, educatie en cultuur. Ik ondersteun ondernemers die de wens hebben om te verhuizen en vastgoedeigenaren die de bestemming van hun pand willen veranderen.”

Verhuizen
De gemeente heeft de binnenstad opgedeeld in een kernwinkelgebied met Veerplein, Korte Hoogstraat, Hoogstraat-Midden en Liesveld, aanloopstraten zoals de Fransenstraat en de Gedempte Biersloot en transformatiestraten zoals de Waalstraat, Peperstraat en Hoogstraat Noord en Zuid. In de transformatiestraten daalt het aantal winkels en is daardoor steeds minder winkelend publiek. Daarom gaat Langbroek als eerste op de koffie bij ondernemers in transformatiestraten. “Ik ga vragen hoe het ze bevalt, wat hun ideeën voor de toekomst zijn en of ze al hebben gedacht over verhuizen naar een straat met meer aanloop. Ze denken misschien dat de huren in het kernwinkelgebied en de aanloopstraten te hoog zijn, maar dat kan meevallen. Bovendien kan de gemeente tot €30.000,- bijdragen voor investeringen of verplaatsingskosten. Natuurlijk hebben ondernemers de vrijheid om te blijven waar ze zijn, maar als ze willen verhuizen, kan ik ze daarbij ondersteunen. Dit is echt een heel geschikt moment, er is veel mogelijk.”

Van winkel naar woning
Ook met vastgoedeigenaren in het transformatiegebied gaat Langbroek in gesprek. “Voorheen was het interessant om panden als winkel te verhuren, maar nu zijn de huren voor woningen en winkels naar elkaar toe gegroeid. Als een pand leegstaat kan ik meedenken over transformatie naar bijvoorbeeld wonen. Daarmee kan ik eigenaren op weg helpen, informeren over subsidiemogelijkheden en verbinden met andere partijen. Ik weet niet alles, maar kan ze wel op weg helpen en drempels naar bijvoorbeeld de gemeente verlagen.”

Samen
De binnenstad veranderen gaat niet van vandaag op morgen, benadrukt Langbroek, maar het kan wel. “Met alle belanghebbende partijen samen kunnen we het centrum weer heel sterk maken, met alle functies die bij een gezellig centrum horen. Niet alleen winkels maar ook bijvoorbeeld zorg, onderwijs, woningen en meer groen. Eigenlijk heeft de Vlaardingse binnenstad al veel te bieden, je moet het alleen een beetje herschikken.” 

Marian Langbroek is elke donderdag in Vlaardingen. 
Contact: marian@dewinkelcentrumcoach.nl, 06 51340885

Deel dit via